Συναισθήματα-Συνήθειες και Μουσική.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Το τμήμα Γ΄1 Γυμνασίου του Σχολείου μας παρουσίασε την εργασία "Συναισθήματα-Συνήθειες και Μουσική" και το τμήμα Γ΄2 παρουσίασε την εργασία "Θρύλοι της Μουσικής"

Τραγούδησαν οι μαθήτριες Ιωαννίδου Α. και Κρητικοπούλου Χ.. Χόρεψε ο μαθητής του λυκείου μας Λογοθέτης Γ. και ο Μπίσκας Β.. Την επιμέλεια και οργάνωση είχε η καθηγήτρια της μουσικής κ. Χατζηαλεξίου Β..
Το τμήμα Γ΄2 Γυμνασίου του Σχολείου μας παρουσίασε την εργασία "Θρύλοι της Μουσικής". Στη συγκεκριμένη παρουσίαση συμμετείχε και η Rock Band: Black Brimstone. Στην τεχνική υποστήριξη συμμετείχαν οι μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου: Αθανασιάδου Δ., Κουκουρίκου Ν., Καββαδία Γ., Κατσαουνίδου Α., Μάρκου Κ., Μεχτερίδου Α., Τάκη Φ., Τυμπανίδου Α..

Την επιμέλεια και οργάνωση είχε η καθηγήτρια Μουσικής κ. Χατζηαλεξίου Β..