Η Βιοποικιλότητα του πλανήτη μας.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Συμμετοχή του Σχολείου μας στο 11ο μαθητικό συνέδριο "Ελλάδα Καθαρή" με θέμα "Η Βιοποικιλότητα του πλανήτη μας". Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Goethe Institut στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 2010.
Συμμετέχοντες μαθητές: Παπαδοπούλου Ι., Χατζηιωάνογλου Η., Μελά Α., Τσίτσου Γ., Ζβίγγου Α., Αλαμανιώτου Π..
Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ε. Παπαδοπούλου