Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση με Σχολεία Εξωτερικού “E-Twinning”.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη πήραν μέρος στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης με Σχολεία του Εξωτερικού "E-Twinning"

Χρησιμοποίθηκαν όλες οι νέες τεχνολογικές επικοινωνίες (Forum-chat-internet-search engines-e-mails) και επικοινώνησαν με μαθητές Σχολείων του Εξωτερικού όπου από κοινού διεκπεραίωσαν ένα προσυμφωνημένο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες-blogs-Fora) ανοικτά σε όλους.

Οι μαθητές του Σχολείου μας συνεργάστηκαν σε δύο θεματικές ενότητες: α) Internet-My Life και β) Christmas in Europe με Σχολεία των χωρών: Μάλτας, Πολωνίας, Ιταλίας κερδίζοντας την πιστοποίηση καλής συνεργασίας με όλα τα Σχολεία και για τις δύο εργασίες. Συμμετέχοντες μαθητές: Φρυγανιώτη Χ., Τσιομπλίκα Μ., Ρωσσίδης Λ., Ρωσσίδης Α., Πετρίδου Ε., Σαλεπτσής Α.

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Μισιρλής Ν.