Διακρίσεις 70ου Πανελλήνιου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.