Μαθητική εκστρατεία για ένα Υγιές Περιβάλλον.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Μαθητική εκστρατεία για ένα Υγιές Περιβάλλον. Ομιλία για τους οικολογικούς τρόπους μετακίνησης πιο φιλικούς προς το Περιβάλλον. Ενημέρωση για τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνται και αναγνώριση των χημικών συστατικών τους. Ομιλητές κ. Ε.Παρισοπούλου και κ. Δ.Κοτρόπουλος.