Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO-ASPnet.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Το Σχολείο μας συμμετέχει  στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO-ASPnet. Οι μαθητές του Γυμνασίου, ασχολήθηκαν με το θέμα της εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών στο πλαίσιο του Σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας. Αφού ερεύνησαν τα αίτια των προβλημάτων αυτών, κατέληξαν στην εύρεση λύσεων προκειμένου οι νέοι να ζουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Καρατζιούλα Ε.