Πανευρωπαΐκός διαγωνισμός μαθητικής φωτογραφίας “Euro in foto

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Στον Πανευρωπαΐκό διαγωνισμό Μαθητικής Φωτογραφίας "Euro in foto", οι μαθητές της β' Λυκείου του Σχολείου μας,κατέθεσαν μια φωτογραφία με θέμα: "Ευρώ - Τι σημαίνει για σας", από τα Σχολεία των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι μαθητές Ρωσσίδης Λ. και Λεπενιώτης Σ. διακρίθηκαν με το 3ο βραβείο στην Ελλάδα.
Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Μισιρλής Ν.