Ομάδα Εκλαΐκευσης Σωματιδιακής Φυσικής – CERN.

Για άλλη μια χρονιά το Σχολείο μας παίρνει μέρος στην ομάδα εκλαΐκευση της σωματιδιακής φυσικής που διοργανώνει κάθε χρόνο, σεμινάρια φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων με στόχο να κάνει γνωστό το έργο που γίνεται στο CERN. Τα μαθήματα είχαν στόχο να ενημερώσουν τους μαθητές για τις νέες ανακαλύψεις και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις ταυτοποίησης και αναγνώρισης στοιχειωδών σωματιδίων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις διαλέξεις, πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή άσκηση, έγινε σύνδεση (link) με άλλα τέσσερα ερευνητικά κέντρα που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα και βέβαια με το CERN στη Γενεύη. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ.
Συμμετέχοντες μαθητές: Παπαδοπούλου Ι., Χατζηιωάννογλου Η., Μελά Α., Τσίτσου Γ., Ζβίγγου Α., Αλαμανιώτου Π.
Υπεύθυνοι καθηγητές: κ. Ε. Παπαδοπούλου, Ν. Μισιρλής.