Οικολογική Καταστροφή και παγκόσμια κινητοποίηση.

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της Unesco με θέμα "Οικολογική Καταστροφή και παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της".

Οι μαθητές της β' λυκείου συγκέντρωσαν υλικό, παρακολούθησαν ταινίες σχετικά με το θέμα "Οικολογική Καταστροφή και παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της" και επεξεργάστηκαν το υλικό για την τελική παρουσίαση της εργασίας τους που έγινε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2008.

Υπεύθυνοι καθηγητές: κ. Καρατζούλια Ε., κ. Λύσσας Ν.