Διάκριση στη Βουλή των Εφήβων ΙΓ’ 2007-2008

Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" και εκλογή της μαθήτριας Λιούδη Β. της Β' Λυκείου ως τακτική βουλευτής!

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τους μαθητές της β' λυκείου με στόχο την ευαισθητοποίηση στα κοινά και τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή γραπτών εργασιών στο Σχολείο, μετά από σχετική ενημέρωση στο μάθημα του Δικαίου.

Η μαθήτρια Λιούδη Β. της β΄λυκείου εκλέχθηκε τακτική βουλευτής και τον Οκτώβριο του 2008 εκπροσώπησε το Σχολείο μας στη βουλή των Εφήβων, με θέμα "Ο οικονομικός προϋπολογισμός στα Ελληνικά νοικοκυριά".