“Οικολογική Καταστροφή και παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της”.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της Unesco με θέμα "Οικολογική Καταστροφή και παγκόσμια κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της". Νοέμβριος 2007 - Οκτώβριος 2008. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κ. Καρατζούλια Ε., Κ. Λύσσας Ν. Οι μαθητές της β' Λυκείου στο πλαίσιο του Δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων της Unesco έχουν συγκεντρώσει υλικό, έχουν παρακολουθήσει ταινίες σχετικά με το θέμα και επεξεργάστηκαν το υλικό για την τελική παρουσίασή τους τον Οκτώβριο του 2008.