Πανελλήνιοs Διαγωνισμόs πιστοποίησης Microsoft Hellas 2008.

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό που γίνεται από την Infotest, αποκλειστικό διανομέα της πιστοποίησης της Microsoft Hellas 17/05/2008 πάνω στα Υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Excel) και στην Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word), οι μαθητές Γιαννόπουλος Π. (Β' Γυμνασίου) ήρθε 7ος Πανελλαδικά, ο Μαράνος Γ. (Γ' Γυμνασίου) 21ος, Χρυσανθόπουλος Σ. (Β' Γυμνασίου) 11ος. Διακρίθηκαν οι Τσιομπλίκα Μ., Ταρτάσης Μ., Γαζής Χ., Βέργος Φ.

Στις 30/05/2009 ο μαθητής Γιαννόπουλος Γ. (Γ' Γυμνασίου) ήρθε 2ος Πανελλαδικά σε βαθμολογία στο διαγωνισμό της Microsoft Hellas στην Αθήνα. Διακρίθηκαν οι Καββαδία Γ. (Β' Γυμνασίου) και Χρυσανθόπουλος Σ. (Γ' Γυμνασίου).