9ος Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Ο 9ος ετήσιος μαθητικός Ευρωπαϊκός διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Νεάπολης.

Οι μαθητές διαγωνίσθηκαν σε αποσπάσματα από τον πλατωνικό διάλογο "Φαίδρο". Το κείμενο ήταν διδαγμένο σε γραμματικό, ερμηνευτικό και μεταφραστικό επίπεδο. Συμμετείχαν οι μαθητές: Μπογιατζόγλου Φ., Πετρίδου Ε., Ρωσσίδης Λ, Τσιομπλίκα Μ.

Διακρίθηκε η Τσιομπλίκα Μ. που έλαβε τον 48ο έπαινο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ και κατετάγη 4η στο

Ν. Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ε. Καρατζιούλα.