Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης προκήρυξε το Διαγωνισμό του Λογοτεχνικού κειμένου με θέμα: "Νεαρόν Ύδωρ Νεαρών Λόγος Ιδέες εφήβων για το νερό". Το "Νεαρόν Ύδωρ" το Νερό επιθυμούσε να "ακούσει" το νεαρό -φρέσκο και δροσερό- λόγο σας για το Νερό, πανανθρώπινο αγαθό, "πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού".
Το Μουσείο μέσα και από αυτή τη δράση επιδιώκει τη συνεργασία με τους μαθητές, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών πάνω σε θέματα οικολογίας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας, αισθητικής, νοοτροπιών, θέματα παιδείας, που διαπερνούν όλες τις κοινωνίες, παραδοσιακές και σύγχρονες.
Στο διαγωνισμό αυτό έχουν βραβευτεί οι μαθητές Χαμπίδου Ε. 2ο βραβείο, Κουσινόβαλη Α. 2ος έπαινος, Μητσούλη Έ. 3ο βραβείο.
"...Το πρόβλημα της λειψυδρίας μαστίζει τη σύγχρονη εποχή και καθιστά επιτακτική την ανάγκη επίλυσής του. Η τελευταία μπορεί να επέλθει από τον άνθρωπο - κύριο υπαίτιο εξάλλου και της ύπαρξης του φαινομένου- και ειδικότερα από τους φορείς διαπαiδαγώγησής του. ...Το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο..."
Μητσούλη Ελ./ Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη-  Β' τάξη Γυμνασίου.