Διακρίσεις 68ου Μαθηματικού διαγωνισμού “Ο ΘΑΛΗΣ”.