Νερό – Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές…

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Συμμετοχή και Διάκριση στο Διαγωνισμό Λογοτεχνικού Κειμένου (Διηγήματος, Ποιήματος, Θεατρικού) με θέμα :"Το Νερό" στο πλαίσιο έκθεσης στο χώρο του Μουσείου σχετικά με "Τους μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης". Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές, Μαντάνια στην παραδοσιακή κοινωνία. Η παρουσίαση των έργων των μαθητών έγινε στις 10/12/2007 στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης.