6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist 2007.