Τα 7 θαύματα του κόσμου !

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Το e-twinning, Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση είναι μια Ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, όπου Σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Το Σχολείο μας τη φετινή σχολική χρονιά έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος αυτού με ομάδα μαθητών. Οι μαθητές σε συνεργασία με άλλους έξι συνομήλικους μαθητές από τη Μαδρίτη, συνέγραψαν μια ομαδική εργασία με θέμα: Τα επτά θαύματα του κόσμου!

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Μισιρλής Ν.