Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Συμμετοχή στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας. Η διοργάνωση Αγώνων Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας αποσκοπεί στην προώθηση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των Νέων, δίνοντας τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο Πλαίσιο Κανόνων. Υπεύθυνη καθ. κ. Ε.Καρατζιούλα. Έλαβαν μέρος οι μαθητές Ρουμπελάκης, Μπάκας, Πολυτσίνος, Γούλα, Μπιλούνι και προκρίθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.