Καταναλωτισμός: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση "Ελλάδα Καθαρή" καθιέρωσε από το 2000 το Ετήσιο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με τεράστια επιτυχία επτά κατά σειρά μαθητικά συνέδρια. Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συμμετείχαν και φέτος στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον με θέμα: "Καταναλωτισμός: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία". Οι μαθητές του Σχολείου μας: Παγκούτσου, Μπατσιούλα, Κουσινόβαλη, Ξουρίδας, Λούκαρης, έλαβαν μέρος στο συνέδριο γράφοντας εργασίες σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση, τον καταναλωτισμό και την υγεία.