7ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Συμμετοχή των μαθητών της β' λυκείου στον 7ο Ετήσιο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Λύκειο Σταυρούπολης. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Σ' αυτό το διαγωνισμό εξετάστηκαν πάνω σε διδαγμένη ύλη: στη Μετάφραση-Γραμματική Συντακτικό και ερωτήσεις ερμηνευτικές. Συμμετέχοντες μαθητές: Μαλαχτάρης Ι., Μπιλούνι Μ., Ιωαννίδου Ε., Πανίδου Α., Πανίδου Ο., Πολυτσίνος Β., Τζούλη Μ., Χαμπίδου Ε., Χατζηγιαννάκου Α., Χρυσανθίδου Α.