5ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Γνώση και Κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι μαθητές της β΄Λυκείου από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα θέματα δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας μέσω VBI το  Φεβρουάριο του 2006. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να ανακαλύψουν οι μαθητές, μέσα από συγκεκριμένους συγγραφείς της αρχαιοελληνικής γραμματείας, τις απόψεις των αρχαίων για θέματα παιδείας και δημοκρατίας, να διατυπώσουν τις γνώμες τους και κριθούν στις απόψεις τους.

Βραβεύτηκε ο μαθητής Λούκαρης Θ. - 1η θέση ανάμεσα στα Σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. 20ος τιμητικός έπαινος σε σύνολο 69 βραβευμένων σε Ελλάδα και Κύπρο.