Οικολογική Μετακίνηση – Συνεισφορά στο Περιβάλλον.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Αλόγιστη χρήση αυτοκινήτων. Η ομάδα μαθητών συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ερεύνησε και εντόπισε το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής των Πεύκων τα οποία προέρχονται από την αλόγιστη χρήση των αυτοκινήτων. Κατέγραψαν με το φωτογραφικό τους φακό, α καθημερινά προβλήματα που επικρατούν στα πεζοδρόμια, στους δρόμους και στις στάσεις των λεωφορείων. Πρότειναν λύσεις τις οποίες παρουσίασαν μέσα από γραπτές, προφορικές αλλά και δημιουργικές εργασίες. Οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου που συμμετείχαν ήταν: Ατματζίδης Θ., Αραμπατζίδης Α., Κρητικόπουλος Α., Μάρκου Ο., Μητσούλη Ε., Τσιομπλίκα Μ.

Υπεύθυνος κ. Κοτρόπουλος Δ.