Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη


Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη ιδρύθηκαν το 1953 από τους πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Πέτρο Φρυγανιώτη και τη σύζυγό του Χαρίκλεια. Στα σχολεία των Εκπαιδευτηρίων μας παρέχουμε στους μαθητές μας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα από την προσχολική ηλικία ως την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με επίκεντρο τον 21ο αιώνα, το περιβάλλον διδασκαλίας έχει δομηθεί με το όραμά μας για μια σύγχρονη, δημιουργική κοινωνία και με τις διαχρονικές ηθικές κι ανθρωπιστικές αξίες. Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και οι συνεργάτες μας αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προετοιμάζοντας τους μαθητές για τον καινούριο κόσμο. Στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, προσεγγίζοντας ολιστικά την εκπαίδευση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πολυδιάστατες διαθεματικές, και προσαρμοστικές μεθόδους μάθησης που ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες και προσωποποιημένες ανάγκες και δεξιότητες των παιδιών κάθε ηλικίας.

Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια της διαπροσωπικής επικοινωνίας, στη συνεργασία, στην λήψη πρωτοβουλιών, στην ανάληψη ευθυνών, στην κριτική σκέψη, όσο φυσικά και στην ανάπτυξη πολύπλευρων κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων. Με την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προωθούμε τη δημιουργικότητα και τη βιωματικότητα σε κάθε πτυχή και τομέα της εκπαίδευσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών μας και στη δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων που δε θα αναζητούν το μέλλον, αλλά θα είναι ικανοί να το δημιουργούν.
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη - Εγκαταστάσεις
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη - Διακρίσεις
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη - Επιτυχόντες

Video