Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου

Το Σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο στο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που διεξάγεται στο Κέντρο Διάδωσης Επιστημών Noesis. Σκοποί του Συνεδρίου είναι:

Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε Συνέδρια.

Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μια εργασία, όσο το δυνατόν με πιο επιστημονική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.


Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου


Απρίλιος 19, 2019

Δυναμική παρουσία στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Απρίλιος 19, 2018

«Παιχνίδια με το νερό» στο ΝΟΗΣΙΣ.

Μάρτιος 4, 2017

«Παιχνίδια με την Microsoft Kodu».

Μάρτιος 4, 2017

«Ο Kodu ταξιδεύει σε πρωτεύουσες χωρών».

Μάρτιος 4, 2017

«Αινίγματα με την MicroworldsPro».

Μάρτιος 4, 2017

«Ηλεκτρικά Κυκλώματα με την Scratch»!

Απρίλιος 21, 2016

«Προγραμματιστές εν ….δράσει»

Απρίλιος 22, 2015

Στην Πληροφορική με όραμα!

Απρίλιος 22, 2015

Ταξίδι στο κέντρο της Γης!

Απρίλιος 22, 2015

Alien Simulator!

Απρίλιος 22, 2015

Παιχνίδι Γνώσεων!

Απρίλιος 22, 2015

Τρισδιάστατο Παιχνίδι στο Blender!

Απρίλιος 8, 2014

Ο Οδηγός της πόλης μας ,με την Python.

Απρίλιος 8, 2014

Μαθαίνω για το Περιβάλλον‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’με την Kodu.

Μάρτιος 7, 2014

Quiz ερωτήσεων γενικών γνώσεων με την γλώσσα C++ .

Απρίλιος 24, 2013

Δημιουργία Antivirus.

Ελληνικα